Russia Russia

Points Per Game
 Vladislav SHARAPOV
  Zenit-2
  (205-C-99)
  Avg: 19.6
 1. Sharapov, Zenit-219.6 
 2. Bestuzhev, Avtod.18.4 
 3. Vedischev, Lokomoti.18.2 
 4. Petenev, Avtodor-217.8 
 5. Shcherbenev, Lokomoti.16.8 
 6. Tkachenko, Parma-214.8 
 7. Kudinov, Unics-214.6 
 8. Khaldeyev, Samar.14.3 
 9. Dergachev, Enisey-214.2 
 10. Konovalov, CSKA J.14.1 
Rebounds Per Game
 Vladislav SHARAPOV
  Zenit-2
  (205-C-99)
  Avg: 16.4
 1. Sharapov, Zenit-216.4 
 2. Matyuk, Lokomoti.8.6 
 3. Khaldeyev, Samar.8.4 
 4. Klyuev, Khimki-28.2 
 5. Chernyshev, Parma.8.0 
 6. Chikarev, Samara-27.7 
 7. Gafurov, CSKA J.7.4 
 8. Komisarenko, Spartak .6.6 
 9. Dolinin, Lokomotiv-26.6 
 10. Chadov, N.Novgor.6.5 
Assists Per Game
 Alexandr SHCHERBENEV
  Lokomoti.
  (188-G-0)
  Avg: 6.1
 1. Shcherbenev, Lokomoti.6.1 
 2. Bestuzhev, Avtod.5.9 
 3. Konovalov, CSKA J.5.6 
 4. Vagapov, Zenit-24.3 
 5. Ivanov, Unics-24.2 
 6. Gusenkov, Samara-24.2 
 7. Krivykh, Khimki-23.8 
 8. Dergachev, Enisey-23.5 
 9. Karpenko, N.Novgor.3.2 
 10. Tikhonov, Spartak .3.0 
Steals Per Game
 Sergey KRIVYKH
  Khimki-2
  (182-PG-98)
  Avg: 3.4
 1. Krivykh, Khimki-23.4 
 2. Bestuzhev, Avtod.2.9 
 3. Petenev, Avtodor-22.3 
 4. Korotayev, Unics-22.0 
 5. Poponin, Unics-22.0 
 6. Ivanov, Unics-22.0 
 7. Tikhonov, Spartak .1.9 
 8. Afanasiev, Enisey-21.8 
 9. Stoyko, Samara-21.8 
 10. Shcherbenev, Lokomoti.1.8 
Blocks Per Game
 Dmitrii KADOSHNIKOV
  Khimki-2
  (204-C/F-1)
  Avg: 1.6
 1. Kadoshnikov, Khimki-21.6 
 2. Goldin, CSKA J.1.6 
 3. Bykov, Zenit-21.5 
 4. Ziborov, Khimki-21.3 
 5. Sharapov, Zenit-21.3 
 6. Korvanen, CSKA J.1.1 
 7. Dyakov, Enisey-21.1 
 8. Matyuk, Lokomoti.1.0 
 9. Karbusov, Khimki-21.0 
 10. Dolinin, Lokomotiv-20.9